Caminem bé?. Portem el calçat adequat?

//Caminem bé?. Portem el calçat adequat?

1430507472Hi ha activitats que fem cada dia i sense que nosaltres en siguem conscients estan carregant la nostra columna…..

Com caminar correctament

  • Coll recte. Hem d’evitar mirar al terra perquè en aquesta posició fem molta pressió al coll i acabem carregant les cervicals. La barbeta ha de quedar paral·lela al terra, les orelles han de quedar a la mateixa alçada que les espatlles i el coll ha d’estar relaxat, en una posició neutre.
  • Espatlles relaxades. Si aixequem les espatlles carreguem molt la zona cervico-dorsal (zona alta-mitja de la columna)
  • Pit endavant i cos recte. Si caminem endavant els músculs abdominals i lumbars aguanten el nostre pes, si caminem endarrere sobrecarreguem els malucs i de retruc la zona lumbar.
  • Braços. Els braços han d’estar relaxats i han d’anar en sentit contrari a les cames, fent un moviment de balanceig que sigui harmònic.  Quan fem una pujada va bé que flexionem més els braços i quan fem una baixada que els relaxem, d’aquesta manera l’esforç que fem al caminar és menor.
  • Mans relaxades.
  • Petjada.  És important trepitjar correctament. Quan fem un pas, primer hem de carregar el pes al taló i doblegar una mica el genoll, després carregar-lo a la punta del peu. Hem d’evitar arrossegar els peus perquè podem ensopegar i caminar de puntes perquè d’aquesta manera sobrecarregarem els bessons i el tendó d’Aquil·les estarà en una posició d’escurçament .
  • Evitar talons molt elevats. Moltes dones tenen una mala alineació dels malucs sobretot per la tendència a carregar massa pes en una sola cama, per un desequilibri de la pelvis després d’un part….Si afegim talons el problema s’accentua.

Exercici per corregir la postura.

Posa’t davant d’un mirall i alinea la posició dels malucs i les espatlles, porta el pit endavant i apreta la panxa.

Però abans de tot cal……

Escollir la sabata adequada

Sola gruixuda perquè no es desgasti ràpidament.
Talla adequada.
El dit gros no ha de tocar la sabata i la resta de dits han de tenir certa mobilitat.
Les costures de les sabatilles han de ser de material flexible i suau.
Els materials han de permetre que el peu transpiri.
– Si les sabates porten cordons han de ser llargs.

******************************************************************

¿Andamos bien?. ¿Llevamos el calzado adecuado?
Hay actividades que hacemos cada día y sin que nosotros seamos conscientes están cargando nuestra columna …..
Como caminar correctamente
-Cuello recto. Debemos evitar mirar al suelo porque en esta posición hacemos mucha presión en el cuello y acabamos cargando las cervicales. La barbilla debe quedar paral • lela al suelo, las orejas tienen que estar a la misma altura que los hombros y el cuello debe estar relajado, en una posición neutra.
-Hombros relajados. Si levantamos los hombros cargamos mucho la zona cervico-dorsal (zona alta- media de la columna)
-Pecho hacía adelante y cuerpo recto. Si caminamos hacia adelante los músculos abdominales y lumbares aguantan nuestro peso, si caminamos hacia atrás sobrecargamos las caderas y de rebote la zona lumbar.
– Brazos. Los brazos han estar relajados y deben ir en sentido contrario a las piernas, haciendo un movimiento de balanceo que sea armónico. Cuando hacemos una subida va bien que flexionemos más los brazos y cuando hacemos una bajada que los relajamos, de este modo el esfuerzo que hacemos al andar es menor.
-Manos relajadas.
-Pisada. Es importante pisar correctamente. Al dar un paso primero debemos cargar el peso en el talón y doblar un poco la rodilla, después cargarlo en la punta del pie. Tenemos que evitar arrastrar los pies porque podemos tropezar y caminar de puntas para evitar sobrecargar los gemelos y el tendón de Aquiles que estará en una posición de acortamiento.
-Evitar tacones muy altos. Muchas mujeres tienen una mala alineación de las caderas sobre todo por la tendencia a cargar demasiado peso en una sola pierna, por un desequilibrio de la pelvis después de un parto …. Si añadimos talones el problema se acentúa.

Ejercicio para corregir la postura.
-Ponte Delante de un espejo y alinea la posición de las caderas y los hombros, lleva el pecho adelante y aprieta la barriga.

Pero antes de todo hay que ……

Elegir el calzado adecuado:
– Suela gruesa para que no se desgaste rápidamente.
– Talla Adecuada.
– El dedo gordo no debe tocar el zapato y el resto de dedos deben tener cierta movilidad.
– Las costuras de las zapatillas deben ser de material flexible y suave.
– Los materiales deben permitir que el pie transpire.
– Si el calzado llevan cordones, éstos deben ser largos.

2018-05-10T09:08:03+00:00 novembre 19th, 2015|

Leave A Comment