Lesió típica dels corredors

//Lesió típica dels corredors

6540145Alguns corredors algun cop han tingut un dolor gradual al córrer, a la zona de la tíbia, és un dolor bastant intens que apareix al córrer , desapareix en repòs però torna a l’iniciar l’activitat. Es tracta de la periostitis tibial.

El periosti és una baina fibrosa que es troba al voltat dels ossos, conté irrigacions sanguínies i terminacions nervioses. De vegades es pot inflamar donant lloc al que s’anomena periostitis tibial.

    Causes

 • Córrer en superfícies dures.
 • Entrenament massa intens.
 • Recolzament dels peus incorrecte ( fer la petjada carregant en excés la zona interna o externa del peu).
 • Tenir els genolls valgos ( en forma de X)
 • Bambes inadequades o sobrepassar el quilometratge que marca un fabricant.
 • Falta d’estiraments, escalfament i refredament.


Tractament

 • Parar de córrer  o disminuir el ritme.
 • Córrer en superfícies toves com l’herba.
 • Aplicar gel amb una cama aixecada, de 15-20 minuts.
 • Fer massatge a la musculatura de la cama. Sobretot als bessons i al soleo que solen estar molt carregats.
 • Fer estiraments de tota la musculatura de la cama. Sobretot bessons i soleo.
 • Teràpia manual.
 • Quan el dolor desapareix hem de corregir el factor que ha provocat la lesió i iniciar l’activitat progressivament.
 • Un bon exercici és fer petites sèries caminant de talons. Per exemple, 6 passos endavant, 6 endarrere, fent sèries de 3.
 • Començar a fer bicicleta i el·líptica.
 • Si el dolor no es torna a manifestar podem comença a córrer progressivament.

Lesión típica de los corredores
Algunos corredores alguna vez han tenido un dolor gradual al correr, en la zona de la tibia, es un dolor bastante intenso que aparece al correr, desaparece en reposo pero vuelve al iniciar la actividad. Se trata de la periostitis tibial.

El periostio es una vaina fibrosa que se encuentra alrededor de los huesos, contiene irrigaciones sanguíneas y terminaciones nerviosas. A veces se puede inflamar dando lugar a lo que se llama periostitis tibial.

Causas
o    Correr en superficies duras.
o    Entrenamiento demasiado intenso.
o    Apoyo de los pies incorrecto (hacer la huella cargando en exceso la zona interna o externa del pie).
o    Tener las rodillas valgas (en forma de X) Bambas inadecuadas o sobrepasar el kilometraje que marca un fabricante.
o    Falta de estiramientos, calentamiento y enfriamiento.

Tratamiento
o    Parar de correr o disminuir el ritmo.
o    Correr en superficies blandas como la hierba.
o    Aplicar hielo con una pierna levantada, de 15-20 minutos.
o    Hacer masaje en la musculatura de la pierna. Sobre todo en los gemelos y el soleo que suelen estar muy cargados.
o    Hacer estiramientos de toda la musculatura de la pierna. Sobre todo gemelos y soleo.
o    Terapia manual.
o    Cuando el dolor desaparece debemos corregir el factor que ha provocado la lesión e iniciar la actividad progresivamente.
o    Un buen ejercicio es hacer pequeñas series andando de talones. Por ejemplo, 6 pasos adelante, 6 atrás, haciendo series de 3.
o    Empezar a hacer bicicleta y elíptica.
o    Si el dolor no se vuelve a manifestar podemos comenzar a correr progresivamente.

2018-05-10T09:08:04+00:00 novembre 10th, 2014|

Leave A Comment