Ús adequat de les motxiles escolars

//Ús adequat de les motxiles escolars

1452189Motxilles de nanses

 • No han de superar el 10% del pes del nen per evitar problemes d’esquena. L’excés de pes a la motxilla augmenta la pressió i tracció de la musculatura i les articulacions i pot acabar produint una desviació de la columna.
 • La mida de la motxilla ha de ser proporcional a l’alçada i edat del nen.
 • La motxilla ha de quedar 5 cm per damunt de la cintura.
 • La base de la motxilla ha d’estar reforçada per permetre un bon recolzament a l’esquena.
 • La motxilla ha de tenir una corretja que es pugui ajustar a la cintura. Si està molt fluixa no es recolza bé a la zona dorsal (zona mitja de la columna) i la zona lumbar pateix més.
 • Utilitzar corretges amples, acotxades i antilliscants.
 • Repartir el pes utilitzant les dues corretges, d’aquesta manera es reparteix millor el pes i s’eviten postures escoliòtiques ( males postures que poden produir un gir de les vèrtebres i a la llarga desviació de columna).
 • Posar el material més pesat aprop de l’esquena.
 • Posar-se i treure’s la motxilla amb els dos tirants a la vegada, sense girs ni moviments bruscos, per evitar pinçaments i contractures.


Motxilles de rodes

 • No han de superar el 10%-15% del pes del nen.
 • Evitar tirar d’elles al pujar i baixar escales. En aquests casos hi ha un component important de tracció que pot afectar a les articulacions del canell, espatlla.
 • És important controlar que els nens no augmentin molt la curvatura lumbar al tirar de la motxilla ja que pot produir mal d’esquena .Per això és important que els nens posin la columna recta.
 • Repartir el pes entre els diferents compartiments de la motxilla, posant el material més pesat a la zona interior de la motxilla.
 • Evitar portar el pes més de 15 minuts.

Uso adecuado de las mochilas escolares
Mochilas de asas.
– No deben superar el 10% del peso del niño para evitar problemas de espalda. El exceso de peso en la mochila aumenta la presión y tracción de la musculatura y las articulaciones y puede acabar produciendo una desviación de la columna.
– El tamaño de la mochila debe ser proporcional a la altura y edad del niño.

– La mochila debe quedar 5 cm por encima de la cintura.
– La base de la mochila debe estar reforzada para permitir un buen apoyo en la espalda.
– La mochila debe tener una correa que se pueda ajustar a la cintura. Si está muy floja no se apoya bie
n en la zona dorsal (zona media de la columna) y la zona lumbar sufre más.
– Utilizar correas anchas, acolchadas y antideslizantes.

– Repartir el peso utilizando las dos correas, de esta manera se reparte mejor el peso y se evitan posturas escolióticas (malas posturas que pueden producir un giro de las vértebras y a la larga desviación de columna).
– Poner el material más pesado cerca de la espalda.
– Ponerse y quitarse la mochila con los dos tirantes a la vez, sin giros ni movimientos bruscos, para evitar pinzamientos y contracturas.
Mochilas de ruedas.
– No deben superar el 10% -15% del peso del niño.

– Evitar tirar de ellas al subir y bajar escaleras. En estos casos hay un componente importante de tracción que puede afectar a las articulaciones de la muñeca, hombro.
– Es importante controlar que los niños no aumenten mucho la curvatura lumbar al tirar de la mochila ya que puede producir dolor de espalda. Para eso es importante que los niños pongan la columna recta.
– Repartir el peso entre los distintos compartimentos de la mochila, poniendo el material más pesado en la zona interior de la mochila.
– Evitar llevar el peso más de 15 minutos.

2018-05-10T09:08:04+00:00 febrer 22nd, 2015|

Leave A Comment